اصفهان میزبان دائمی جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان شد

سینماپرس: مراسم امضای تفاهمنامه برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان میان رییس سازمان سینمایی و شهردار اصفهان در تهران برگزار شد.