اشک ها و لبخندها برای فریماه فرجامی

فریماه فرجامی می گوید، از بچگی عاشق تئاتر و سینما بوده و در سال های بازیگری اش تجربه های زیادی از چهره های مطرح این دو عرصه آموخت. او خوشحال است که به واسطه همین بازیگری با مردم در ارتباط بوده چون این مردم و سرزمین ایران را دوست دارد. –
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فرهنگی