اشکان خطیبی از ازدواج تا شور و هیجان

اشکان خطیبی هنرمندی چند بعدی است و در این سه دهه فعالیت حرفه ایش در هنر، تجارب مختلفی را آزموده است. مجری گری، بازیگری، کارگردانی، مدیریت سینما، - تهیه و تولید و خوانندگی از جمله این فعالیت ها محسوب می شوند.به گزارش تهران نیوز"، احمد محمد اسماعیلی: اشکان خطیبی هنرمندی چند بعدی است و در این سه دهه فعالیت حرفه ایش در هنر، تجارب مختلفی را آزموده است. مجری گری، بازیگری، کارگردانی، مدیریت سینما، تهیه و تولید ...
منبع خبر: تهران نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی