اشراف نهادهای امنیتی در آمریکا روی سینما به مراتب سنگین‌تر از آن چیزی است که ما تصور می‌کنیم

سینماپرس: یک فیلمساز گفت: هالیوود همواره هجوم بیرونی را تهدیدی برای فروپاشی آمریکا معرفی می‌کند اما اشغال کنگره نشان داد که این کشور از درون فرو خواهد پاشید!