اسیدپاشی با الهام از مغزهای کوچک زنگ زده

سازمان سینمایی وزارت ارشاد موظف است برای ایمن سازی جامعه برای کودکان و نوجوانان نسبت به طراحی و اجرای نظام رده بندی آثار سینمایی هرچه زودتر اقدام نماید. - مغزهای کوچک زنگ زده اگر در امریکا ساخته شده بود قطعاً شامل رده بندی سنی سختگیرانه ای می شد چراکه برخی از خشونت آمیزترین سکانس های تاریخ سینما را به خود اختصاص داده است. تماشای این فیلم باعث شده یک جوان اقدام به اسیدپاشی کند. جالب است که تیزرهای تبلیغاتی ...
منبع خبر: تهران 24
دسته بندی خبر: فرهنگی