اسکادران عشق در سینما خرم

در خیابان رودکی چند قدم پس از خیابان مرتضوی، اگر کمی گردن خم کنیم، پرده آهنی و زنگ زده سینما تابستانی خرم به خوبی قابل رؤیت است. – در خیابان رودکی چند قدم پس از خیابان مرتضوی، اگر کمی گردن خم کنیم، پرده آهنی و زنگ زده سینما تابستانی خرم به خوبی قابل رؤیت است. سینما خرم از آن دست مکان های نوستالژی محله رودکی است که این روزها گرد و غبار فرسودگی به خود گرفته. عموحسن با یادی از گذشته های این سینما تعریف می کند: …
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی