اسپانسرها تلویزیون ملی را به سمت رسانه خصوصی برده‌اند/ اجاره آنتن

سینماپرس: یک نویسنده و منتقد با بررسی وضعیت ورود اسپانسرها به تلویزیون، می گوید ورود حامیان مالی به رسانه ملی به ویژه تلویزیون، آن را به سوی رسانه خصوصی برده است.