اسمیگلِ ارباب حلقه ها ، گزینه کارگردانی وِنوم 2 شد

اندی سرکیس بازیگر ارباب حلقه ها و تراویس نایت کارگردان فیلم بامبلبی گزینه های کارگردانی فیلم سینمایی ونوم معرفی هستند. –
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: فرهنگی