اسلاملو: آقایان آیا آنقدر صادق هستید که اعلام کنید توان مدیریت فرهنگی و هنری را ندارید؟/ از سینما بهره برداری نمی شود

سینماپرس: محمدرضا اسلاملو کارگردان سینما و کارشناس فرهنگی گفت: متأسفانه مدیران فرهنگی ثابت کرده اند که توان اداره حوزه مهم فرهنگ و هنر را ندارند و به همین دلیل این حوزه با مخاطرات جدی همراه شده است، ای کاش چنین افرادی جای خود را به کسانی بدهید که توان مدیریتی شان ثابت شده است و می توانند اوضاع فرهنگی و هنری را سامان ببخشند.