اسطوره های سینما را نیز می توان نقد کرد

نویسنده کتاب های هامون و آژانس شیشه ای با اشاره به اینکه در فضای نقد مهم استدلال منتقد است، گفت: کسانی که به عنوان اسطوره های سینما از آن ها یاد می کنیم، – تهران – ایرنا – نویسنده کتاب های هامون و آژانس شیشه ای با اشاره به اینکه در فضای نقد مهم استدلال منتقد است، گفت: کسانی که به عنوان اسطوره های سینما از آن ها یاد می کنیم، در فضای نقد فیلم اصولا عناصر مقدس و غیرقابل نفوذی نیستند. به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا،
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی