استقبال مردم لبنان از اکران «سرو زیر آب»/ باشه‌آهنگر: این فیلم درباره وحدت ادیان و قومیت هاست

سینماپرس: دومین روز برگزاری جشنواره فیلم «مقاومت» در کشور لبنان به نمایش فیلم سینمایی «سرو زیر آب» اختصاص داشت که با استقبال مردم مواجه شد و بیش از ۷۰۰ نفر این اثر را تماشا کردند.