استقبال مخاطبان از ردخون

ماجرای نیمروز؛ رد خون ساخته محمدحسین مهدویان که در سرگروهی سینما آزادی به اکران درآمده با استقبال مواجه شده و سجاد نوروزی مدیر سینما آزادی با ایراز خرسندی از این موضوع می گوید که گیشه سینماها تکان خورده است. – ماجرای نیمروز؛ رد خون ساخته محمدحسین مهدویان که در سرگروهی سینما آزادی به اکران درآمده با استقبال مواجه شده و سجاد نوروزی مدیر سینما آزادی با ایراز خرسندی از این موضوع می گوید که گیشه سینماها تکان …
منبع خبر: سلام نو
دسته بندی خبر: فرهنگی