استقبال شاهین شهری ها از اکران فیلم هایی با موضوعات اجتماعی

مدیر سینما بهمن شاهین شهر گفت: هر بار که این سینما فیلم هایی با موضوعات اجتماعی اکران می کند، با استقبال پرشور شهروندان از همه گروه های سنی مواجه می شود.