استقبال از فیلم رفتن همزمان با پخش تیزرهای تلویزیونی

فیلم رفتن برادران محمودی با استقبال چشمگیری از سوی مخاطبان روبر شد. - با انجام هماهنگی های لازم پس از آغاز پخش تیزر تلویزیونی فیلم سینمایی رفتن و شروع موج جدید تیزرها تعداد مخاطبان فیلم نسبت به هفته اول نمایش فیلم رشد قابل توجهی داشته است. طی چند روز گذشته تعداد مخاطبان فیلم رفتن افزایش پیدا کرده است و با توجه به نظرسنجی صورت گرفته مشخص شد پخش تیزرهای تلویزیونی فیلم بر میزان آگاهی بخشی مخاطب از فیلم ها ی ...
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی