استخدام چند نفر کارگر ساده جهت بوفه سینما در شهر تهران

به تعدادی کارگر ساده جهت بوفه سینما در شهر تهران نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. 09123454485 [. - امروز, 12:00 به تعدادی کارگر ساده جهت بوفه سینما در شهر تهران نیازمندیم.داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
منبع خبر: کندو
دسته بندی خبر: فناوری