استخدام نیروی خدماتی آقا در یک شرکت خدمات سینمایی در تهران

آیا میدانید؟مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی