استخدام منشی خانم جهت دفتر سینمایی در کرج

به منشی خانم با روابط عمومی بالا به صورت نیمه وقت جهت دفتر سینمایی در کرج نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. - امروز, 10:35 به منشی خانم با روابط عمومی بالا به صورت نیمه وقت جهت دفتر سینمایی در کرج نیازمندیم.داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
منبع خبر: کندو
دسته بندی خبر: فناوری