استادیوم آزادی را برای پخش فیلم به ما بدهید!

تهیه کننده و کارگردان فیلم چهارراه استانبول ضمن مخالفت با پخش مسابقات جام جهانی فوتبال در سینماها، گفت: اگر قرار است این اتفاق بیفتد، پس به ما هم اجازه دهند در استادیوم آزادی فیلم نمایش دهیم. -
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: ورزشی