اسبی که آرزوهای کودکان را به آسمان می برد/ بازنمایی تنوع قومی و نژادی

سینماپرس: طراح اصفهانی پوستر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان گفت: خیال و خلاقیت دو عنصر اصلی به کار رفته در این پوستر است و در آن از نمادهای اصفهان هم استفاده شده است. همچنین طراحی تصویری هوایی از میدان نقش جهان یکی از نمادهای پر رنگ اصفهان در این پوستر است.