اسامی هیات انتخاب و داوری بخش عکس جشنواره منطقه‌ای اردبیل

سینماپرس: اسامی هیات انتخاب و داوری بخش عکس شصت و یکمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان اعلام شد.