اسامی هیئت داوران جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد

سینماپرس: هیئت داوران بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.