اسامی مقالات برگزیده مسابقه «مقالات و سمینار رادی شناسی»

سینماپرس: اسامی مقالات برگزیده برای حضور در مرحله نهایی بخش مسابقه «مقالات و سمینار رادی شناسی» نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی اعلام شد.