اسامی فیلم های کوتاه پویانمایی و داستانی حاضر در سی و یکمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اعلام شد

سینماپرس: فیلم های کوتاه پویانمایی و کوتاه داستانی ایرانی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.