اسامی فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به جشنواره فیلم «سلامت»

سینماپرس: ۴۶ فیلم کوتاه و ۲۲ فیلم دانشجویی برای رقابت در سومین جشنواره ملی فیلم «سلامت» انتخاب شدند.