اسامی فیلم‌های بخش بین‌الملل(میراث مشترک) جشنواره بین‌المللی فیلم وارش اعلام شد

سینماپرس: تعداد ۲۴ فیلم از کشورهای آذربایجان، افغانستان، ایران در حوزه تمدنی میراث مشترک و کشورهای تاجیکستان، روسیه و قزاقستان که در حوزه تمدنی میراث طبیعی در بخش بین الملل نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش با یکدیگر رقابت می کنند.