اسامی فیلمنامه‌های بخش مسابقه جشنواره منطقه‌ای اردبیل- مشگین‌شهر

سینماپرس: اسامی فیلمنامه‌های راه‌یافته به بخش مسابقه شصت و یکمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان اردبیل- مشگین‌شهر اعلام شد.