از گپ های جنسی تا نسبت سکس با فوتبال!

سینماپرس: از سانسورهای صداوسیمازیاد گفته و نوشته شده است، اما بد نیست از ابتذالی هم بنویسیم که در این یک ماه در آیواسپورت به عنوان آلترناتیو صداوسیما، اتفاق افتاده است از شوخی‌های لوس علی انصاریان درباره عمو حسن تا گپ کاملا جنسی و سطحی درباره نسبت سکس با فوتبال؛ واقعا بدنامی بهتر از گمنامی است؟