از کوچک سازی معاونت سینمایی تا درخواست شفاف سازی

رییس انجمن تهیه کنندگان مستقل از اولویت هایی چون، چابک و کوچک سازی معاونت سینمایی، لزوم رسیدن به تهیه کننده مسئول، شفاف سازی در تصمیم گیری ها و توسعه و ساخت سالن های سینمایی در معاونت سازمان سینمایی یاد کرد. - سید غلامرضا موسوی رییس انجمن تهیه کنندگان مستقل در گفت وگویی با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چه انتظاراتی از رییس جدید سازمان سینمایی وجود دارد و انجام چه کارهایی می تواند از اولویت های این مسوول باشد؟ ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: سیاسی