از کاهش آگهی های بازرگانی خوشحال نشوید!

یک منتقد سینما و تلویزیون معتقد است که ما نباید از کاهش آگهی های تلویزیون خوشحال شویم به دلیل اینکه شرایط اقتصادی بد است و باعث می شود رسانه ای مانند صداوسیما در امور تولیدات و هزینه گرفتاری پیدا کند. –
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اقتصادی