از پیله پروانه تا عُمرِ یِک گُل!

سلبریتی ها ناخواسته درگیر موضوعاتی می شوند که برای آنها حاشیه هایی را به دنبال دارد و متاسفانه رابطه های آنها چندان دوامی ندارد. - "، هواداران فوتبال، سینما، تلویزیون و هر فضای پر جاذبه ای در ایران، سال ها است با خوراکی به نام "ازدواج هُنَری" روبرو هستند که طبیعتا با رسانه ای کردن احوال زندگی خصوصی، به دست خود سِلِبریتی پِنداران، این اتفاق وارد فاز عمومی و حاشیه ساز می شود که این است آغاز یک ماجرا جویی ...
منبع خبر: تیتر برتر
دسته بندی خبر: ورزشی