از «متری شیش و نیم» تا «تک چرخ تا پل ژاپنی» در «عماریار»

سینماپرس: مستند ۶۷ دقیقه ای «متری شیش و نیم» با موضوع پایش و پالایش اجتماعی ساخته شده و روایتگر این ماجرا است که خصوصی‌سازی سرنوشت مشترک برخی کارخانه‌های عظیم با ثروت‌های ملی است که هر یک به طریقی واگذار شد.