از لزوم انحصارشکنی و قطع دست های مافیا در آموزش سینما تا ضرورت توجه به آرمان ها و اهداف انقلاب/ اکثر آموزشگاه ها محلی برای کاسب کاری، زد و بند و ترویج بی اخلاقی شده اند

سینماپرس: تعدادی از سینماگران با انتقاد از عملکرد متولیان فرهنگی و نهادهای ناظر بر عملکرد مسئولان فرهنگی کشور از جمله، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کردند امروزه غرب زدگی فراوان در شیوه آموزش سینما به هنرجویان دیده می شود و نیاز است تا آموزشگاه های سینمایی بر اساس اهداف و آرمان های انقلابی و اسلامی تأسیس شوند.