از عملکرد رسانه ملی در پوشش رسانه‌ای حادثه سیل قدردانی شد

سینماپرس: اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، از عملکرد رسانه ملی در پوشش رسانه‌­ای حادثه سیل اخیر قدردانی کردند.