از سه اتفاق در جهت اکران کودک تا برنامه های برای نمایش های جهانی

فرشته طائرپور قصد دارد بزودی برای نمایش فیلم های کودک و نوجوان خانه فرهنگی ـ تفریحی در استانبول راه اندازی کند و در عین حال گفت: اغلب برنامه ها و سیاست هایی که در شورای راهبردی سابق سینمای کودک و نوجوان مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند، - طائرپور در گفت وگو با ایسنا همزمان با هفته کودک مطرح کرد: از سه اتفاق در جهت اکران کودک تا برنامه های برای نمایش های جهانی فرشته طائرپور قصد دارد بزودی برای نمایش فیلم های ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی