از سال تحصیلی جاری، هفته تئاتر در مدارس برگزار می‌شود

سینماپرس: علی رمضانی از برگزاری هفته تئاتر در مدارس خبر داد و تاکید کرد نمایش عروسکی به عنوان ابزاری کمک آموزشی، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی ما داشته باشد.