از زاویه انسانی به ادوارد نگاه کردیم نه سیاسی / برخی از جریایان داخلی به دنبال تطهیر چهره منافقین هستند

سینماپرس: صد و بیست و یکمین برنامه «سینما روایت» به نقد و بررسی مستند «ادوارد» به کارگردانی محمدباقر شاهین اختصاص داشت.