از دولت انتظار داریم رسانه ملی را دریابد / سهم جوانان انقلابی از آنتن به اندازه انتظارات رهبری نبوده است

سینماپرس: شاه‌آبادی با اشاره به در مضیقه بودن رسانه ملی، تأکید کرد: در رسانه ملی دچار محدودیت‌های مالی سنگین هستیم و این انتظار را از دولت جمهوری اسلامی داریم که فضای مالی سازمان صداوسیما را به گونه‌ای قرار ندهند که دست نیاز به سوی حمایتگرها و اسپانسرها دراز شود.