از حقنه باورهای «ماکیاولی» تا توجیه کشتن «پدران» برای شنونده شدن نسل آینده!

سینماپرس: فیلم سینمایی «بی‌صدا حلزون» هرچند عنوان سینمایی را یدک می‌کشد، اما به لحاظ لوکیشن، قاب، روایت و... ذاتاً یک تله‌فیلم محسوب می‌شود.