از جدال های بیهوده تا هفت ایده آل

صاحب امتیاز ماهنامه سینمایی فیلم با بیان اینکه جدال های بیهوده در هفت تاثیرگذاری این برنامه را از بین می برد، در عین حال درباره ویژگی های ماندگاری یک برنامه سینمایی استاندارد در تلویزیون عنوان کرد که زمانی در تلویزیون برنامه سینمایی موفق خواهیم ... - صاحب امتیاز ماهنامه سینمایی فیلم با بیان اینکه جدال های بیهوده در هفت تاثیرگذاری این برنامه را از بین می برد، در عین حال درباره ویژگی های ماندگاری یک ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی