از تولید سریال‌هایی نظیر «گاندو» حمایت می‌کنیم

سینماپرس: عضو شورای نظارت بر صداوسیما گفت: ما از سازمان صداوسیما حمایت می‌کنیم تا کارهایی نظیر «گاندو» که ربط مستقیم به امنیت ملی کشورمان دارد، ساخته شود.