از تأکید بر پارتی بازی برای اکران فیلم ها تا انتقاد به کمبود سالن های سینما/ مدیران سینمایی نسبت به دین، غیرت، هویت ملی و فرهنگ بی توجه اند!

سینماپرس: تعدادی از سینماگران کشور در پی انتقاد بخش گسترده ای از اهالی سینما مبنی بر بی عدالتی در نحوه اکران آثار سینمایی متذکر شدند: تکلیف سازمان سینمایی در گام دوم انقلاب باید روشن شود؛ ما باید بدانیم آیا قرار است همراه با استراتژی ها و خط مشی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری سینما را اداره کنیم یا اینکه با خط مشی و تفکرات بیگانگان و غرب زدگان؟