از تأکید بر توجه به ارزش های انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم تا لزوم ایجاد نهضت فیلمنامه نویسی

سینماپرس: در آستانه آغاز سال ۹۹ تعدادی از اهالی سینمای کشور با انتقاد از وضعیت بحرانی سینما، خواستار توجه جدی مدیران سینمایی به اوضاع اسفبار کنونی شدند و تأکید کردند مدیران باید فاصله عمیقی که میان ارزش های انقلاب اسلامی و سینما افتاده را پرکنند.