از بیوه سیاه سینمای ایران چه خبر؟

علی محمد قاسمی کارگردان سینما گفت:با یکی از دوستان در حال نگارش قصه ای با نام بیوه سیاه هستیم که خروجی آن یک فیلم بلند سینمایی است. – ،  علی محمد قاسمی کارگردان سینما درباره جدیدترین فعالیت خود گفت: با یکی از دوستان در حال نگارش قصه ای با نام بیوه سیاه هستیم که خروجی آن یک فیلم بلند سینمایی است. وی با اشاره به موضوع این اثر عنوان کرد: این فلیمنامه اجتماعی است و کارگردانی آن را خودم بر عهده خواهم داشت. وی …
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی