از اکران کلوپ همسران تا رد خون در سینماهای بندرعباس

فیلم های مردی بدون سایه ، شکستن همزمان 20 استخوان ، ماجرای نیمروز:رد خون و فیلم های کلوپ همسران و شاه کش به ترتیب در سینما ستاره شهر و سینما ستاره جنوب بندرعباس به اکران درآمدند. - از اکران کلوپ همسران تا "رد خون" در سینماهای بندرعباس فیلم های مردی بدون سایه ، شکستن همزمان 20 استخوان ، ماجرای نیمروز:رد خون و فیلم های کلوپ همسران و شاه کش به ترتیب در سینما ستاره شهر و سینما ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی