از ارتش سری پیمان قاسم خانی چه خبر؟

تاکنون 70 درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی خوب، بد، جلف؛ ارتش سری به کارگردانی پیمان قاسم خانی به تهیه کنندگی محسن چگینی به پایان رسیده و این روزها گروه مشغول فیلمبرداری در یک ویلا در لواسان هستند. - تاکنون 70 درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی خوب، بد، جلف؛ ارتش سری به کارگردانی پیمان قاسم خانی به تهیه کنندگی محسن چگینی به پایان رسیده و این روزها گروه مشغول فیلمبرداری در یک ویلا در لواسان هستند. فیلمبرداری ...
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی

از ارتش سری پیمان قاسم خانی چه خبر؟

تاکنون 70 درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی خوب، بد، جلف؛ ارتش سری به کارگردانی پیمان قاسم خانی به تهیه کنندگی محسن چگینی به پایان رسیده و این روزها گروه مشغول فیلمبرداری در یک ویلا در لواسان هستند. - تاکنون 70 درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی خوب، بد، جلف؛ ارتش سری به کارگردانی پیمان قاسم خانی به تهیه کنندگی محسن چگینی به پایان رسیده و این روزها گروه مشغول فیلمبرداری در یک ویلا در لواسان هستند. فیلمبرداری ...
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی