از ادامه استقبال از تنگه ابوقریب تا افت فروش مغزهای کوچک زنگ زده !

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دانشجو، پس از 114 روز نمایش هزارپا با 37 میلیارد و 800 میلیون و تنگه ابوقریب هنوز در صدر فروش سینمای ایران قرار گرفته است. - از ادامه استقبال از تنگه ابوقریب تا افت فروش مغزهای کوچک زنگ زده ! فیلم تنگه ابوقریب اثر موفق فجر سال گذشته با 5 میلیارد و 550 میلیون طی 79 روز فروش خوبی داشته و این روز ها نیر به فروش مناسب خود در جدول اکران ادامه می دهد. به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دانشجو، ...
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی