از آرنولد تا مختار؛ قهرمان سینمای عدالت کیست؟

سینماپرس: امروز سینما دفاع مقدس عملا به نحوی دارد به سمت یک طور سینما جنگ تمایل پیدا می‎کند. یعنی سینما دفاع مقدس نیست. یک قرائت جدید از سینمای جنگ است. کمی از مفاهیم متعالی خود عقب نشینی کرده. نه از نحوه ساخت پروداکشن، خیر بلکه پرطمطراق‎تر شده اما از مفاهیم متعالی خود کمی عقب نشینی کرده. لذا از عناصر ذاتی فاصله گرفته.