ارژنگ امیر فضلی داور و سپند امیر سلیمانی مجری بهترین شو/ اعتماد به نفس درست و بروز استعداد در کودکان، پیام برنامه

تهیه کننده بهترین شو گفت: ارژنگ امیر فضلی به عنوان داور موقتا جایگزین علی فروتن شد. علی فروتن بعد از اتمام بازی در اثر سینمایی اش در نیمه دوم برنامه بهترین شو که پایان فروردین است، - خبرگزاری آریا - تهیه کننده "بهترین شو" گفت: ارژنگ امیر فضلی به عنوان داور موقتا جایگزین علی فروتن شد. علی فروتن بعد از اتمام بازی در اثر سینمایی اش در نیمه دوم برنامه بهترین شو که پایان فروردین است، دوباره به عنوان داور به ...
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: فرهنگی