ارژنگ امیر فضلی داور و سپند امیر سلیمانی مجری شدند/ اعتماد به نفس درست و بروز استعداد در کودکان، پیام برنامه بهترین شو

خبرگزاری میزان- تهیه کننده “بهترین شو” گفت: ارژنگ امیر فضلی به عنوان داور موقتا جایگزین علی فروتن شد. علی فروتن بعد از اتمام بازی در اثر سینمایی اش در نیمه دوم برنامه بهترین شو که پایان فروردین است، دوباره به عنوان داور به برنامه اضافه می شود.