ارسال 7488 اثر به دبیرخانه جشنواره فیلم و عکس راه آهن

رئیس دومین جشنواره فیلم و عکس راه آهن خبر از ارسال 7488 اثر در بخش های فیلم و عکس به دبیرخانه این جشنواره داد.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری آنا از روابط عمومی جشنواره، صادق سکری رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم و عکس راه آهن، با پایان آخرین مهلت ارسال آثار جشنواره، آمار نهایی رسیده به جشنواره راچشمگیر خواند و گفت: در این دوره 7488 اثر در دو بخش عکس و فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد 7142 اثر در بخش عکس و 346 اثر در بخش فیلم های90 ثانیه ای، مستند، پویانمایی و داستانی و 16 اثر نیز در بخش تقدیری فیلم های بلند سینمایی با موضوع راه آهن به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
وی ادامه داد: در بخش عکس که شامل بخش های تک عکس موبایلی و حرفه ای بود به ترتیب 6767 اثر و در بخش مجموعه عکس موبایلی و حرفه ای 375 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
وی ضمن اعلام استقبال بی شمار عکاسان و فیلمسازان از این جشنواره به صدور بیش از2۰۰۰ مجوز عکاسی و فیلمسازی در طول ایستگاه ها و فضای راه آهن اشاره کرد و گفت: در این دوره از جشنواره علاوه بر حضور انفرادی هنرمندان برای انجام پروژه های خود، روابط …